Roblox


Roblox adalah platform penciptaan permainan yang membolehkan pemain membuat permainan mereka sendiri menggunakan enjin proprietarinya, Roblox Studio. Permainan dikodkan di bawah sistem pengaturcaraan berorientasikan objek yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Lua untuk memanipulasi persekitaran permainan. Pengguna dapat membuat pas permainan, yang boleh dibeli melalui pembelian satu kali, serta microtransactions melalui produk pemaju.